LIDT FRA PROJEKTSKUFFEN

Har været i redaktionsgruppen på Varde Kommunes Ta På Tur -folder

I arbejdsgruppen for Varde Kommunes Kultur- Naturkanonkort

Artikler til forskellige turistaviser og magasiner

Initativtager og lokal primus motor på naturpleje- og formidlingsprojektet Vrøgum Kær

Medlem af Filsø Naturråd, rådgivende organ for Aage V. Jensens Naturfond på Filsø naturgenopretningsprojektet.

I formidlingsgruppen for Naturpark Vesterhavet