TURFORSLAG - MED MERETE VIGEN

Her kan du finde en række turforslag til guidede vandreture og guidede ture i bil og bus. Alle ture kan skæres til individuelt eller kombineres med andre oplevelser, f.eks en lækker Filsø Picnic i det grønne. Kontakt mig med dine ønsker og hør nærmere:

 

Filsø/Kærgård Klitplantage

Rundtur i bil eller bus ved Filsø – Danmarks nye sø

Guidet tur ved Filsø med fokus på det historiske naturgenopretningsprojekt der i 2012 genskabte Filsø. Få søens historie fra oldtid til nutid, oplev områdets flora og fauna og det storslåede landskab omkring Filsø med klithede og plantager. Turen afsluttes med muligheden for at se krondyr fra Petersholm Fugletårn. Turen foregår i privatbiler/bus med flere stop undervejs. Varighed 2-3 timer, egnet for gangbesværede

 

Filsø - Havørnen og odderens rige

Havørnene yngler nu fast ved Filsø og odderne er der også en god chance at få at se efter at Filsø blev genskabt i 2012,  Vi vandrer fra Filsø Ellipsen til Langodde Fugletårn og får historien om Filsø og de gode steder at se havørn og odder. Hør også om Atlantvolden, naturpleje, og tiden med landbrug ved Filsø. Medbring gerne kaffekurv og kikkert. Turen er ca. 4 km lang. 3 timer. God familietur. Egnet for barnevogne/klapvogne.

 

I Johannes Larsens fodspor ved Filsø

Vi følger i Fynbomaleren Johannes Larsens fodspor fra Henne Kirkeby hvor han kom gennem 30 år og boede på Henne Kirkeby Kro, til Filsø som han elskede så højt og mistede!  Mange af Larsens mest kendte fuglemalerier er malet ved Filsø. Vandreturen er også fortællingen om hvordan Filsø genopstod i 2012 ved et historisk stort naturgenopretningsprojekt. Turen er ca. 6 km lang. 2-3 timer

 

Filsø - snapseurter og lærkesang over heden

Vi starter snapseturen med den storslåede udsigt fra Tejnebjerg på Filsø Hede. Derefter vandrer vi over Filsø Hede til Storeholm Fugletårn ved Filsø. I får historien om naturgenopretningen af Filsø, naturpleje, klithedens dyr og planter, og I får nogle tips til gode snapseurter, og et par smagsprøver. Medbring snapseglas og poser til urter. Turen er ca. 5 km lang. 3 timer

 

Naturpark Vesterhavet - Vild natur! (Kærgård Klitplantage) 

Vandretur i det unikke vestjyske landskab med klitplantager, klitheder og de mange spændende historier landskabet gemmer på. Vi vandrer i Løvklitten med de tilsandede ege, bestiger Gråmule Bjerg og ser Filsø og Vesterhavet fra oven, lokaliteter som alle er en del af Naturpark Vesterhavet. Turen afsluttes ved Filsø som blev genskabt ved et historisk stort naturgenopretningsprojekt i 2012. Ca. 3 timer. Turen er ca. 5 km lang og egnet for hele familien (også barnevogne/klapvogne)

 

Filsø og De tilsandede ege (Løvklitten)

Først går vandreturen ind i Løvklitten, de tilsandede egetræer i Kærgård Klitlplantage. Her får I fortællingen om det særegne landskab, skabt af sandflugten der tidligere rådede her længst mod vest. Herefter går turen til Petersholm Fugletårn ved Filsø, med mulighed for at se krondyr og I får historien om naturgenopretningen af Filsø. Turen er ca. 4 km lang. 2 timer

 

Filsø – fra Tejnebjerg til Kirkebyvad

Vandretur langs den nordlige side af Filsø h vor vi oplever heden, de bundløse moseområder, udsigten fra Kirkebyvad Pumpestation og Fidde Sø. Hør om det store naturgenopretningsprojekt der i 2012 genskabte Filsø og alle de spændende historier landskabet rummer. Turen er ca. 9 km i varieret terræn. Varighed ca. 4 timer.

 

Nymindegab - Houstrup

Hugorme- og bunkerssafari i Naturpark Vesterhavet (Nymindegab)

Kom med på hugorme- og bunkerssafari og oplev det storslåede landskab ved Nymindegab. Her, mellem hav og fjord kan du opleve både sjældne dyr og planter, opleve bunkere fra  2. Verdenskrig og høre spændende fortællinger om livet på vestkysten med fiskeri, skibsforlis og farefulde redningsaktioner.  Medbring  gerne lommelygte og kikkert. Turen er ca. 5 km i varieret terræn. 3 timer. God familietur.

 

I Nymindegabmalernes fodspor

Oplev Nymindegabmalernes landskab og hør historien om malerkolonien længst mod vest. Vandring ved Nymindegab/Nymindestrømmen med fortællinger om landskabet og de motiver Nymindegabmalerne holdt af at indfange med fiskeri, sejlads, redningsvæsen og det storslåede landskab. Ca. 3 km, varighed 2 timer. Kan kombineres med en rundvisning på Nymindegab Museum med fokus på malerkolonien og museets malerisamling.

 

Vandretur – Gammelgab Strand til Hattebjerget.

Vandretur i det skønne landskab ved Gammelgab. Vi går første del af turen langs stranden, hvor vi kigger efter rav. Herfra tager vi turen over klitterne og ind i læ i plantagen og skal op og nyde den fine udsigt fra Hattebjerget. Vi følger den gamle redningsvej, og får historierne om det særegne landskab med sandflugt og dengang udløbet fra Ringkøbing Fjord var ved Gammelgab.Turen er ca. 6 km i varieret terræn.

 

Snapsetur ved Houstrup Strand

Guidet tur med fokus på den vilde flora i klitlandskabet ved Houstrup Strand og hvilke planter der er gode som snapseurter. Snapseturen er også fortællingen om det barske klitlandskab og menneskers liv her tæt på havet gennem århundreder med fiskeri, strandinger og sandflugt. Der er indlagt smagsprøver på turen og gode tips til egen snapseproduktion. Turen er ca. 5 km lang. Varighed 3 timer.

 

Skallingen

Vandretur på Skallingen

Skallingen er noget af det mest foranderlige natur vi har i Danmark, og også noget af det nyeste land, skabt af havet. Skallingen er det nordligste af Vadehavets dynamiske landskab og ligger i Nationalpark Vadehavet.

Kom med på vandretur til Skallingende, hvor vi har kigget til Grådyb, Fanø og Esbjerg. På vandreturen er der gode muligheder for at opleve Skallingens dyreliv, her kan opleves et rigt fugleliv og ofte møder man nysgerrige sæler. Hør om Sønderside, fiskerlejet der forsvandt i en stormflod og andre af de historier der hører til her hvor havet råder.

Turen er ca. 8 km lang i varieret terræn. Hunde er ikke tilladt på Skallingen.

 

Vrøgum Kær

Vrøgum Kær – En botansik perle

Oplev naturperlen Vrøgum Kær med dens fantastiske flora og enestående geologi lige på kanten af Filsø. Vrøgum Kær er historien om Filsø, da store dele af kæret er gammel søbund. Det giver et rigt blomsterliv med bl.a. rigkær, og en lang række sjældne arter. Vrøgum Kær er fredet og afgræsses med kreaturer. Vandreturen kræver gummistøvler og er ikke egnet for gangbesværede. 2-3 timer.

 

plettet gøgeurt vrøgum kær meretevigen orkide snapsetur meretevigen houstrup strand naturpark vesterhavet benbræk grærup langsø krondyr meretevigen filsø meretevigen formidling naturgenopretning filsø tapas filsø picnic gråmule bjerg kærgård klitplantage filsø picnic mors dag filsø firben meretevigen naturgenopretning børn