FOREDRAG

Har I ikke mulighed for at komme ud i naturen, kommer jeg gerne til jer. Jeg holder forskellige temaforedrag krydret med masser af gode fotos.

Jeg har deltaget i Filsøprojektet helt fra start da jeg sidder i Filsø Naturråd, nedsat af Aage V. Jensen Naturfond og har i flere år formidlet professionelt i området for tusindvis af besøgende. Derudover har jeg fulgt Filsø projektet tæt med mit kamera.

Jeg er desuden engageret i den turistpolitiske udvikling i det vestjyske, og er meget optaget at vi skaber en mere bæredygtig turisme, gerne med et afsæt i natur- og kulturturisme.

 

Filsø - en ny sø på Danmarkskortet
Fotoforedrag om et af Danmarkshistoriens største naturgenopretningsprojekter. Få historien om Filsø fra fortid til nutid med afvanding, landbrug og nu igen som sø. Filsø blev i 2012 genskabt og er nu Danmarks 6. største sø med sine ca. 915 ha. Hvorfor naturgenopretter vi i dag og hvad var baggrunden for at vi afvandede i stor stil i flere årtier?  Filsø tiltrak også kulturpersonligheder, hør bl.a. om fynbomaleren Johannes Larsens tid ved Filsø og hvad han gjorde ved nutidens natursyn.

Foredraget varer ca. 1½ time, derudover er der mulighed for spørgsmål og debat.

 

Filsø - en dynamo i vandkantsdanmark

Et naturgenopretningsprojekt som Filsø skaber ud over ny unik natur mange nye muligheder og lokal aktivtet på en mere bæredygtig vis. Hvad betyder Filsø for lokalområdet, for turismen og hvordan kan naturgenopretning være en dynamo for at skabe nye muligheder i vandkantsdanmark. Det giver dette foredrag nogle bud på fra en iværksætters vinkel sammmen med historien om Filsøs tilblivelse.

Foredraget varer ca. 1½ time, derudover er der mulighed for spørgsmål og debat.

 

Bæredygtig turisme - for fremtiden

Hvordan skaber vi en mere bæredygtig turisme, hvor det ikke er vækstdagsordenen der er det styrende. Turismen er voksende, hvad betyder det for vores natur- og kulturattraktioner, kan vi alle få den unikke oplevelse, hvis vi står på nakken af hinanden? Hvordan skaber vi turisme der er mere skånsom over for natur og miljø, og kan vi skabe turisme med afsæt i FNs Verdensmål. Foredraget leverer nogle bud på strømninger i tiden, og ikke mindst et kig ind i fremtiden, og jeg kommer med bud på hvad jeg mener der kan være vejen at gå for turismen i fremtiden.

Foredraget varer ca. 1½ time, derudover er der mulighed for spørgsmål og debat.

 

I fynbomaleren Johannes Larsens fodspor ved Filsø

Fynbomaleren Johannes Larsen malede ved Filsø gennem 30 år, og beskrev søen dengang, både med sin pensel og gennem de mange breve hjem. Han var også ivrig naturfredningsmand og kæmpede mod at det sidste af Filsø blev tørlagt. Desværre blev Filsø udtørret, men blev igen i 2012 genskabt ved et historisk stort naturgenopretningsprojekt. Merete Vigen fortæller i ord og billeder om fynboens kærlighed til det vestjyske. Foredraget er også historien om Filsøs genkomst og hvordan naturen genindvandrer i området med sjældne planter og et rigt fugleliv.

Foredraget varer ca. 1½ time, derudover er der mulighed for spørgsmål og debat.

 

Vrøgum Kær - naturpleje med perspektiv                 

Fotoforedrag om naturplejeprojektet Vrøgum Kær. Om formidling og frivilligt naturplejearbejde, om at synliggøre nødvendigheden af at passe på vores naturperler og om at fortabe sig i sjælden botanik. Vrøgum Kær, et fredet rigkær og gammel søbund fra Filsø blev i 2005, på min opfordring, købt af Danmarks Naturfond

Foredraget varer ca. 1½ time, derudover er der mulighed for spørgsmål og debat.

 

Naturen som spisekammer - og om at slippe naturen fri i sin have.

Fotoforedrag om hvordan Merete Vigen bruger naturen som spisekammer, med svampe, bær og planter året igennem. Kærligheden til naturen bliver året igennem til snaps, marmelader og meget andet. Foredraget handler også om hvordan man får naturen ind i sin have, skaber mere biodiversitet, slutter fred med sit skvalderkål og dyrker køkkenhaven efter økologiske principper.

Foredraget varer ca. 1½ time, derudover er der mulighed for spørgsmål og debat.

 

 

foredrag filsø johannes larsen foredragsholder event merete vigen filsø  svaner fugle naturpark vesterhavet snaps snapseurter snapsetur økologi foredrag køkkenhave